வணக்கம்.
எமது சங்கத்திற்கான (Oct 2017- Sep 2018) நிர்வாக பொதுக்குழு சந்திப்பை வருகின்ற  டிசம்பர் மாதம் 9 ம் திகதி ஞாயிறுக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு ஒழுங்கு செய்துள்ளோம்.
இடம்: The Master’s House, 122 Masters Avenue, Hillcrest, Hamilton. 
இந்த வருடம் நாம் நடத்திய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்திலும் கலந்து எம் வைகாட்டோ தமிழ் உறவுகளை பெருமைப்படுத்திய எல்லோரையும் இந்த முக்கியமான நிகழ்வில் பங்கு கொள்ள அன்புடன் வேண்டுகின்றோம்.
இது சம்பந்தமான மேலதிக தகவல்களுக்கு கீழ்வரும் நண்பர்களில் ஒருவரை  தொடர்பு கொள்ளவும் .
செந்தில் – 0274 959469, மோகன்ராம் – 0279 395674, தயா 0211 489705, கலாரதன் -07-8560078.
Vanakkam Everyone,
You are cordially invited for the Tamil Society Waikato Inc. Annual General Meeting for the financial year (Oct 2017 – Sep 2018) on the 9th of Dec 2018, Sunday at 4 PM.
Place: The Master’s House, 122 Masters Avenue, Hillcrest, Hamilton. 
We request all the tamil society members to attend the meeting and support us.
If you need more information please contact one of our members.
Senthil Sabapathy: 0274 959469, Mohanram: 0279 395674, Dhayaa: 0211 489705, Kalarathan: 07 8560078.
The ‘AGM-Agenda’ as well as the ‘Nomination’ form links are as below

TSW_AGM_Agenda_2018

TSW_NominationForm_2018